PERMOHONAN ONLINE SKIM KESIHATAN WANITA SELANGOR (MAMMOSEL)

Kembali

Semakan No Kad Pengenalan

Syarat Kelayakan Permohonan Program Skim Kesihatan Wanita Selangor
 1. i.  Wanita warganegara Malaysia berumur 50 tahun ke atas; DAN

 2. ii.  Pengundi berdaftar di Negeri Selangor; DAN

 3. iii. Lahir dan sedang menetap di Negeri Selangor; ATAU

 4. iv. Bermastautin di Negeri Selangor secara sah sekurang-kurangnya 10 tahun (bagi yang bukan kelahiran Negeri Selangor)

      *Pemohon perlu mendapatkan cop pengesahan taraf mastautin daripada pengesah yang dibenarkan dan berdekatan dengan tempat tinggal sahaja

      **Jawatan pengesah yang dibenarkan untuk cop pengesahan adalah seperti berikut:

  1.       a) Ahli Parlimen Selangor
  2.       b) ADUN Selangor
  3.       c) Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan di kawasan tempat tinggal
  4.       d) Penghulu/Ketua Kampung
  5.       e) Pengerusi Taman Perumahan/Ketua Blok
  6.       f) Ketua Komuniti/Nazir Masjid
 5. v.  Semua pemohon yang layak akan menjalani pemeriksaan mammogram terlebih dahulu

 6. vi. Pemeriksaan ultrasound dan biopsi hanya akan dijalani apabila peserta mendapatkan rekomendasi oleh pihak doktor/pakar perubatan sahaja

?>